Mediace

Mediace je technika řešení sporů za pomoci prostředníka – mediátora. Jde o alternativní způsob řešení konfliktu, který plně zapojuje strany do procesu řešení a usnadňuje komunikaci mezi znesvářenými stranami.

Mediací vás provede Mgr. Eva Jandová, mediátorka zapsaná na seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Mediace - Eva Jandová řídí mediační sezení

Co je mediace

Mediace je proces, který nabízí vyřešit spor s vynecháním soudu. Je vhodná pro řešení občanskoprávních, rodinných, pracovních, obchodních, spotřebitelských či sousedských sporů.
Je ideálním řešením v případě, kdy stranám záleží na urovnání vzájemných vztahů a následné spolupráci či soužití. Během mediace si strany ujasní potřeby, očekávání a zájmy své i druhé strany.

Kdo je mediátor

Mediátor provází strany ve sporu procesem mediace. Mediátor je vždy nezávislý, nestranný a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v rámci mediace dozví.
Mediátor spor nerozhoduje, ani nenavrhuje stranám řešení. Je prostředníkem, který stranám pomáhá, aby si vzájemně naslouchaly, porozuměly a byly schopny spolu otevřeně mluvit a nalézat společná řešení.

Proč volit alternativní způsob

Výhody mediace

Naším cílem je zprostředkovat mediaci tak kvalitně, aby znesvářené strany došly k výsledku ideálně bez negativních emocí. To je možné i díky tomu, že mediace nabízí určité výhody oproti soudnímu řešení.

Dobrovolnost

Mediace je dobrovolná. Mediace se zahajuje pouze za souhlasu obou stran a strany mohou mediaci kdykoliv ukončit.

Důvěra

Mediace je důvěrná. Všichni zúčastnění zachovávají mlčenlivost. Získané informace nelze použít v následném soudním sporu.

Rychlejší a levnější

Mediace je rychlejší a levnější řešení sporu než jeho řešení soudní cestou. Mediace je otázkou dnů či týdnů. V mediaci platí strany pouze mediátora a to obvykle napůl.

Kontrola nad výsledkem

Strany samy rozhodují, jaký bude výsledek sporu i díky tomu, že mají plnou kontrolu nad procesem mediace. Oproti tomu soud rozhoduje autoritativně a strany nemohou výsledek ovlivnit.

Neformálnost a bezpečnost

Mediace probíhá neformálním způsobem a v bezpečném prostředí. Neočekávají se předepsané formality, mediaci není přítomen nikdo další kromě stran a mediátora.

Úspěšnost výsledné dohody

Pravděpodobnost, že se strany během mediace dohodnou, je vysoká. Dohodu uzavírají strany ze své vůle, obvykle je proto mezi stranami dodržována spíše než rozhodnutí soudu.

Jaký je postup

Základní pravidla mediace

K mediaci přistoupují strany ze své vlastní vůle, nebo na základě soudního nařízení. V případě soudem nařízené mediace stanoví soud v již zahájeném řízení první setkání s mediátorem v rozsahu tří hodin. Po jeho absolvování se strany rozhodnou, zda chtějí v mediaci pokračovat, či zda má spor rozhodnout soud.

Mediace probíhá na mediačním sezení, které trvá obvykle tři hodiny. Většinou je potřeba více takových sezení. Strany a mediátor se o jejich uskutečnění domlouvají dle potřeby. V mediačním procesu může mít každá ze stran i svého advokáta, nicméně přítomnost stran na mediačním sezení je bezpodmínečná.

CENA

Kolik stojí mediace

Odměna a náhrada nákladů mediátora je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., O mediaci a v § 15 prováděcí vyhlášky č. 277/2012 Sb. Odměna mediátora je smluvní a stanovuje se hodinově.
Obvykle trvá mediační sezení nejdéle 3 hodiny.

Výše smluvní odměny za naše služby v oblasti mediace činí 1 200 Kč/hod. Částku hradí zpravidla strany rovným dílem, tedy každá strana 600 Kč/hod.

U mediace nařízené soudem hradí účastníci 400 Kč/hod, a to opět rovným dílem, každá strana 200 Kč/hod. Tato sazba se týká prvního setkání. Pokud se strany rozhodnou v mediaci pokračovat, je nadále odměna mediátora smluvní, viz výš.

POTŘEBUJETE POMOCI?

Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám

Jsme Vám plně k dispozici osobně, on-line, telefonicky, zkrátka tak, jak je to pro Vás nejpohodlnější.

Kontaktní formulář

Děkueme, zpráva byla odeslána
Omlouváme se, ale nastala chyba v odeslání formuláře, zkuste to prosím znovu.