Právní služby

Kompletní výčet právních služeb a oborů

Spory

Zastupujeme klienty v soudních či správních řízeních, včetně zastoupení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem. Náš záběr sahá od sousedských sporů, přes spory ze smluv o dílo mezi podnikateli, až po spory s orgány státní správy. Naší běžnou agendou je i vymáhání pohledávek.

Trestní právo

Obhajujeme klienty ve všech fázích trestního řízení. Zastupujeme poškozené a oběti trestných činů včetně vymáhání náhrady škody. Máme zkušenosti se zastupováním poškozených v důsledku dopravních nehod nebo vymáháním nároků pozůstalých po obětech dopravních nehod. Zastupujeme klienty v řízeních o přestupcích.

Převody lékařských praxí

Rozhodli jste se ukončit lékařskou praxi a předat zázemí své ordinace i s pacienty kolegyni či kolegovi? Máme bohaté zkušenosti s převodem lékařských praxí.
Zjistíme Vaše potřeby a navrhneme optimální řešení. Provedeme Vás celým procesem převodu ze subjektu, který svoji lékařskou praxi ukončuje, na subjekt nástupnický. Postaráme se o celou administrativu a komunikaci s příslušným odborem Krajského úřadu, zajistíme služby notáře, připravíme potřebnou smluvní dokumentaci.

Zastupujeme vlastníky pozemků

Vlastníte zemědělský pozemek a máte pocit, že smlouva uzavřená se zemědělcem na něm hospodařícím je pro vás nevýhodná? Chráníme zájmy vlastníků zemědělské půdy.
Jsme tu pro všechny vlastníky zemědělské půdy, kteří nejsou spokojeni s tím, jakou odměnu dostávají za to, že na jejich pozemcích někdo hospodaří nebo s tím, že nemají kontrolu nad tím, jak s jejich půdou zemědělec (pachtýř) nakládá.

Poradíme vám, jak nastavit pachtovní smlouvy výhodněji, jak je lze ukončit či jak si vybrat jiného zemědělce.

Vlastníte nebo se chystáte koupit pozemek, na kterém chcete v budoucnu stavět?
Pomáháme vlastníkům stavebních pozemků.Vlastníte nebo se chystáte koupit pozemek, na kterém byste chtěli v budoucnu stavět? Projdeme s vámi všechny možná rizika s tím spojená.

Zastupujeme klienty při jednání s obcemi, vyjednáváme o možných změnách územního plánu.

Služby bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ)

U nás nejdete kompletní právní servis související s chodem bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.
Nabízíme svoje služby související s "převodem" bytových družstev na SVJ. Poradíme vám s každou záludností týkající se nájemních smluv, stanov, změn ve statutárních orgánech, smluv uzavíraných s dodavateli služeb, zhotoviteli, reklamacemi vad díla.